Infiltratiekratten

Bij het aanleggen van een tuin denk je waarschijnlijk niet direct aan het gebruik van infiltratiekratten. Toch kunnen deze kratten een belangrijke rol spelen in het onderhoud en de duurzaamheid van jouw tuin. Infiltratiekratten zijn grote, holle containers die in de grond worden geplaatst om regenwater op te vangen en te infiltreren in de grond. Hierdoor wordt wateroverlast voorkomen en wordt het rioolstelsel ontlast.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van infiltratiekratten is het voorkomen van wateroverlast. Vooral in stedelijke gebieden waar bestrating en bebouwing ervoor zorgen dat het regenwater niet goed weg kan stromen, is het belangrijk om regenwater op te vangen en te infiltreren in de grond. Op deze manier wordt voorkomen dat er te veel water op het oppervlak blijft staan.

Daarnaast is het gebruik van infiltratiekratten ook een duurzame oplossing voor het afvoeren van regenwater. Door het water te infiltreren in de grond, wordt voorkomen dat het onnodig in het riool terechtkomt. Hierdoor wordt de belasting op het rioolstelsel verlaagd en wordt er bespaard op de energiekosten voor het afvoeren en zuiveren van water.

Een ander voordeel van infiltratiekratten is dat het kan bijdragen aan een groene en gezonde tuin. Doordat het regenwater in de grond wordt geïnfiltreerd, wordt de bodem vochtig gehouden. Dit kan helpen om de groei van planten en bomen te stimuleren en om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Infiltratiekratten worden meestal onder de grond geplaatst en aangesloten op de afvoer van regenwater. Het water stroomt via een afvoerbuis de kratten in en wordt vervolgens geïnfiltreerd in de grond. Het is belangrijk dat de kratten goed worden aangesloten op de afvoer en dat er voldoende ruimte is om het water op te vangen en te infiltreren.

Het gebruik van infiltratiekratten kan ook worden gecombineerd met andere duurzame oplossingen voor regenwaterafvoer, zoals groene daken en regentonnen. Door verschillende oplossingen te combineren, kan een nog duurzamere en gezondere tuin worden gecreëerd. Dus als je op zoek bent naar een duurzame oplossing voor het afvoeren van regenwater en het creëren van een gezonde en groene tuin, overweeg dan zeker het gebruik van infiltratiekratten.

 

Subsidie

Binnen ons standaard werkgebied kunt u in de gemeente Roosendaal subsidie ontvangen wanneer u gebruik maakt van infiltratiekratten in uw tuin.