Algemene voorwaarden consumenten

Op onze overeenkomsten die wij sluiten met consumenten zijn de 'Algemene consumentenvoorwaarden voor leden VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen' van toepassing. Deze voorwaarden, welke in werking zijn getreden op 1 januari 2019, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.