Algemene voorwaarden Business to Business

Op al onze overeenkomsten die wij sluiten met partijen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zijn van toepassing de 'Algemene business-to-businessvoorwaarden voor leden van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners'.
Al deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980 en treden in werking per 1 januari 2019.